Strona główna / Akademia Młodego Programisty

AKADEMIA MŁODEGO PROGRAMISTY

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Akademia Młodego Programisty”

W projekt będą zaangażowane dzieci biorące udział w zajęciach z podstaw algorytmiki a przede wszystkim nauki programowania. Będą to dzieci z klas 3-6 szkoły podstawowej. W miarę możliwości dzieci zostaną podzielone na grupy, gdzie podstawowym kryterium będzie wiek dzieci (I gr. Dzieci z klas 3-4, II gr. Dzieci z klas 5-6). Zajęcia będą się odbywały dwustopniowo. Pierwszy etap, to zajęcia prowadzone w wymiarze 16 jednostek 45 minutowych, z podstaw algorytmiki, logiki i nauki programowania w języku Scratch. Drugi etap to pogłębianie wiedzy z dziedziny programowania w języku Scratch oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, na przykład do rozwiązywania szkolnych zadań z matematyki etc. Drugi etap to kolejne 16 godzin zajęć, odbywających się w wymiarze 2 jednostek 45 min. tygodniowo.

Projekt sfinansowany jest ze środków Fundacji PZU

/tekst – Fundacja Inventor/