Strona główna / eTwinning

Projekt  współpracy europejskiej „eTwinning” w naszej szkole!

 

     eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w jednym z projektów eTwinning.

Projekt dotyczył Świąt Bożego Narodzenia w Europie i nosił tytuł „Christmas – Here and There, Everywhere!” Był to trzymiesięczny projekt z języka angielskiego, w którym wzięły udział klasy: III i IV szkoły podstawowej. Realizacja tego działania stała się okazją do wymiany kartek świątecznych i poznania tradycji Bożonarodzeniowych w różnych krajach europejskich. To także okazja do rozwijania umiejętności językowych uczniów. Partnerami w projekcie były następujące kraje: Polska, Włochy, Hiszpania, Rumunia, Ukraina i Portugalia. Każdemu uczniowi z klasy III i IV przydzielona została konkretna osoba, dla której przygotował kartkę świąteczną z życzeniami w języku: angielskim i polskim. Następnie kartki zostały wysłane do dzieci z Rumunii i Hiszpanii. Trzecioklasiści i czwartoklasiści też otrzymali kartki od uczniów z partnerskich szkół. Można je zobaczyć na gazetkach ściennych w salach nr: 301 i 304.

Udział w projekcie był dla dzieci niesamowicie miłym i kształtującym  doświadczeniem.

Projekt zainicjowała i przeprowadziła w szkole anglistka p. Magdalena Kraj.