Strona główna / Grono Pedagogiczne
Grono pedagogiczne

L.p.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.

mgr inż. Zofia Wolak

dyrektor, biologia, przyroda

2.

inż. Bogumiła Gąska

wicedyrektor, matematyka

3.

mgr Barbara Soboń - Dumana

biblioteka, rewalidacja, terapia pedagogiczna

4.

dr Ewelina Baziak

język polski

5.

ks. mgr Władysław Mucha

religia

6.

mgr Irena Wolak

edukacja wczesnoszkolna

7.

mgr Maria Górowska

edukacja wczesnoszkolna

8.

mgr Jolanta Srebrny

edukacja wczesnoszkolna

9.

mgr Anna Górska

język polski, wdż

10.

mgr Bożena Hałucha

wychowanie przedszkolne, logopedia

11.

mgr Monika Opyd

wychowanie przedszkolne, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

12.

mgr Zuzanna Kuś

fizyka, matematyka, muzyka

13.

mgr Janusz Jurkowski

wychowanie fizyczne

14.

mgr Dominika Zielińska

wychowanie fizyczne

15.

mgr Bożena Mlyczyńska

pedagog szkolny, rewalidacja, terapia pedagogiczna

16.

mgr Magdalena Kraj

język angielski

17.

mgr Agnieszka Mirek

chemia, fizyka

18.

mgr Karolina Litwińska

język niemiecki

19.

mgr Anna Sarota

geografia, przyroda, technika

20.

mgr Dorota Jabłońska

religia, informatyka,

24.

mgr Jolanta Jeż

historia, plastyka

25.

mgr Barbara Górowska

wychowanie przedszkolne – Punkt Przedszkolny

26.

mgr Karolina Nędza

wychowanie przedszkolne – Punkt Przedszkolny

27.

mgr Bożena Bodziony

wychowanie przedszkolne – Punkt Przedszkolny