Strona główna / Nasza miejscowość
Gródek nad Dunajcem
Gmina Gródek nad Dunajcem położona jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego – należy do powiatu nowosądeckiego. Rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, aż po południowo – wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Gmina Gródek wg podziału fizyczno geograficznego Polski położona jest na w prowincji Karpat Zachodnich, regionie Pogórza Środkowo beskidzkiego, w jego centralnej części zwanej Pogórzem Rożnowskim. Jest to kraina z wszystkimi walorami widokowymi: od srebrnych szczytów Tatr, gdzie Dunajec bierze początek, aż po łagodne kopce Pogórza. Gmina Gródek nad Dunajcem zajmuje powierzchnię 88 km2.

 


 

Gródek nad Dunajcem powstał z połączenia dwóch wsi Kobyle i Gródek, Rodowód miejscowości sięga XIV wieku, a nazwa Gródek odnosi się do jednego z zamków broniących doliny Dunajca. Ruiny zamku widoczne są jeszcze na wzgórzu zwanym przez mieszkańców „małpią wyspą". Wzgórze, które po zalaniu doliny Dunajca w 1942 roku i powstaniu w ten sposób Jeziora Rożnowskiego stało się wyspą, jest dziś obszarem szczególnej ochrony krajobrazu i rezerwatem ptaków. W rejonie Jeziora co roku gnieździ się 165 gatunków ptaków, w tym tak rzadkie jak pojawiający się w rozlewiskach na pograniczu Gródka i Bartkowej bocian czarny. Większość gatunków zwierząt gminy stanowi element fauny zachodnioeuropejskiej. należą tu m.in. pospolite zwierzęta łowne, z których najliczniej występują: sarna Capreolus capreolus i zając szarak Lepus capensis; mniej licznie spotykany jest dzik Sus scrofa, lis Vulpes vulpes jeleń Cervus elaphus. Spotyka się tu wiele gatunków zwłaszcza wśród owadów i ptaków, a także spośród płazów, gadów i małych ssaków.

Na zróżnicowanie fauny wpływa różnorodność rzeźby terenu, mozaikowość upraw rolnych (pól i łąk), zadrzewień śródpolnych, bogata sieć rzeczna, itp.

Gródek nad Dunajcem w okresie letnim staje się zatłoczoną miejscowością wypoczynkową, w której turyści znajdują bazę o zróżnicowanym standardzie, w tym: hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, kwatery prywatne.
Tu zaczynają się piesze szlaki turystyczne i rowerowe na cały teren Pogórza w kierunku Rożnowa i Tarnowa.

 

 

/tekst: p. Anna Sarota/