Strona główna / Odblaskowa szkoła

W miesiącach wrzesień - październik 2016 r. wszyscy nasi uczniowie SP wzięli udział w konkursie. "Odblaskowa szkoła" zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy a temat. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz wskazanie, że szkoła nie tylko uczy, ale także dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych 
i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. 
Akcja miała formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe 
i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Koordynatorami konkursu w naszej szkole byli p. Dominika Zielińska i p. Janusz Jurkowski.
Zadania, które udało się zrealizować w ramach konkursu "Odblaskowa szkoła":
1. Pozyskanie i wyposażenie 100% uczniów biorących udział w konkursie w kamizelki odblaskowe.
2. Pozyskanie opasek odblaskowych dla 100% uczniów biorących udział w konkursie.
3. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
4. Organizacja imprezy promującej bezpieczeństwo uczniów 
5. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”- gazetki ścienne, strona internetowa szkoły, facebook, publikacja w gminnej gazecie, w gazetce szkolnej „Echo Pogórza”.
6. Zbiórka i sprzedaż makulatury i przeznaczenie pozyskanych środków w drodze do i ze szkoły, współpraca z firmą „Bikershop” w Nowym Sączu i pozyskanie lampek i innych odblasków rowerowych.
7. Organizacja zajęć związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
8. Niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów szkoły podstawowej- współpraca i prelekcja nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych prowadzona przez Fundację „Bezpiecznie do Celu”, wykorzystanie „alkogoglii”, filmy.
9. ze sprzedaży na kamizelki odblaskowe.
10. Opinia Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego właściwej miejscowo Komendy Powiatowej/ Miejskiej Policji oceniająca zakres i poziom podejmowanych inicjatyw.
Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe przy zakupie kamizelek odblaskowych.
/tekst - Dominika Zielińska/