Program „Spotkania z Leonem”  realizowany jest aktualnie w klasie III szkoły podstawowej.  „Spotkania z Leonem”  to cykl zajęć psychoedukacyjnych dla młodszych dzieci, a jego celem jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

- pogłębienie świadomości własnych uczuć,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

- poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

- naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

- uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

- poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Zajęcia tego typu to zajęcia prowadzone metodami aktywnymi. Ich istotą jest uruchomienie doświadczenia dzieci dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom oraz  umożliwienie im twórczego poszukiwania rozwiązań i  wyciągania wniosków.