PROJEKT „OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

 

Program „Owoce w szkole” „Owoce w szkole” ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały się również w późniejszych latach życia. W ramach projektu dzieci z klas I – III SP otrzymują nieodpłatnie przez 10 wybranych tygodni w każdym półroczu ustaloną liczbę produktów owocowo-warzywnych, w tym soki oraz świeże owoce i warzywa. Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących z budżetu krajowego.