Strona główna / Programy i projekty profilaktyczne / Znajdź właściwe rozwiązanie


 

Program ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Już po raz piąty w szkole we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną realizowany jest programy profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź w właściwe rozwiązanie”. W bieżącym roku szkolnym programem objęci zostaną uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum. Na realizację programu przewiduje się pięć godzin wychowawczych.

Podczas zajęć uczniowie będą:

– uzasadniać i wzmacniać postawy zobowiązujące do niepalenia,

– wskazywać na konieczność zapewnienia organizmowi ludzkiemu prawidłowego żywienia i czystego powietrza,

– uświadamiać sobie mechanizm nacisku grupowego i uczyć się postaw asertywnych,

– rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemem,

– wzmacniać poczucie własnej wartości.