Strona główna / Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina"

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Gródek nad Dunajcem realizuje Projekt: Przedszkole „Na dobry początek” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.