Strona główna / Sponsorzy przedsięwzięć szkolnych

     W Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem dzięki sponsorom w maju i czerwcu 2016 roku zorganizowano cztery przedsięwzięcia:

 • Wyjazdowe Święto Szkoły dla wszystkich uczniów do Krynicy do Ośrodka Wychowawczo-Formacyjnego „OSTOJA”, który powstał dzięki Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu – 23.05.2016r.,
 • Konkurs Międzygminny Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – 19.05.2016r.,  Konkurs Międzygminny Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – 30.05.2016r.,
 • Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Włoch – 03.06.2016r. – 12.06.2016r.

 

Sponsorzy:

 1. Rolka Henryk,
 2. Tobiasz Jakub,
 3. Basta Janusz,
 4. Szepeta Janusz,
 5. Guśtak Lucjan,
 6. Fedko Janusz i Krzysztof,
 7. Jabłoński Paweł,
 8. Rolka Krzysztof,
 9. Sarota Wojciech,
 10. Starostwo Powiatowe,
 11. ELHYDRO,
 12. FAKRO,
 13. Bank Spółdzielczy ,
 14. CENTRUM –sieć handlowa,
 15. GND Sp.z o. o.,
 16. Grygiel Andrzej,
 17. ZET Transport,
 18. Jabłoński Jerzy,
 19. Rosiek Zbigniew,
 20. Wolak Marek i Zuzanna,
 21. Dumana Krzysztof i Andrzej,
 22. Groń Jarosław,
 23. Mazurkiewicz Lucyna,
 24. Koszyk Jacek,
 25. Ks.probosz Władysław Mucha,
 26. Caritas,
 27. Gąska Tadeusz,
 28. Tabaszewska Joanna,
 29. Babiarska Krystyna,
 30. Kołacz Piotr,
 31. Matusik Wiesław,
 32. Paruch Zygmunt,
 33. Mazurkiewicz Jarosław,
 34. Mur-bet Adam Dumana i wspólnicy,
 35. Konicki Paweł,
 36. Rada Rodziców

 

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy!